Prosjekter        Bransjeerfaring        Konkurransefortrinn           Strategi              English
• Hjem
• Kontakt
• Tjenester
   - Ledelse
        • IT-rådgivning
        • Kursvirksomhet
        • Kvalitetssikring (QA)
        • Prosjektledelse
        • TestledelseNye oppdaterte kurs i 2013:
Programledelse
Prosjektfaser A - Å
Prosjektledelse i praksis


Kreditt attest   

4 komplekse prosjekter

Man må ut på dypt vann for å få det riktige overblikket og de riktige opplevelsene.Oppnådd målresultater i alle større prosjekter:

1. Prosjektleder og QA (Quality Assurance)for større aktør på norsk sokkel med tilrettelegging og videreutvikling av komplekst ERP vedlikeholdsstyringssystem for kunden. En del interne og eksterne integrasjoner. Omfattende QA med tett oppfølging av tysk leverandør og PS2000 kontrakt.

2. Prosjektleder, QA og testleder der SW løsninger fra leverandører blir integrert med kundens applikasjoner. Prosessene ble avsluttet med utrulling til 450 steder. Mye logistikk arbeid under oppdraget. Aktører fra Norge og Sverige.

3. Prosjektleder, QA og testleder for integrering av komplekse billettsystemer med tett oppfølging av 9 leverandørselskaper – (6 i utlandet: Frankrike, Sveits, Finland, Sverige og 2 i England). Omfattende og fullstendig integrasjonstest i England.

4. Prosjektleder, QA og testleder for stort banksystem med oppsett av planer for 40 personerr og organisering av utviklingsprosjektet som ble gjennomført på ny teknologisk plattform, dernest
oppfølging og QA av delprosjektledere, drift og teknisk prosjektleder samt utrulling til 33 banker.

ITsoft, Mobil: 456 11 025 - / E-post: firmapost@itsoft.no
© Copyright 2013 ITsoft.