free site statistics

                                                                                                             Prosjekter        Bransjeerfaring        Konkurransefortrinn           Strategi              English
• Kontakt
• Tjenester
   - Ledelse
        • IT-rådgivning
        • Kursvirksomhet
        • Kvalitetssikring (QA)
        • Prosjektledelse
        • Testledelse

Interimledelse: LES HER   

Nyere oppdaterte kurs:
Programledelse
Prosjektfaser A - Å
Prosjektledelse i praksis

Kreditt udrag 2017   
Kreditt attest 2012   
ITsoft AS tilbyr detaljerte tjenester med grunnlag i lang nasjonal og internasjonal erfaring:

1. Forstudier, rådgiving, kravspesifikasjoner og anskaffelser
2. Forbedringsprosesser
3. IT-strategi for å bedre bedriftens fortjenestemargin
4. Kontrakts-håndtering som PS2000
5. Endringsledelse
6. Program- og prosjekt-ledelse med detaljert planlegging i MS Project
7. Kvalitetssikring av delprosesser inkl. migrering
8. Testledelse og idriftsetting
9. Undervisning innenfor det ovennevnte og tilpasset dedikerte behov

Metodikk som PS2000, Prince2, PMI, ITIL, Scrum, RUP, V-modellen etc.

Som sjekkliste for meget komplekse utviklings-/integrasjons-prosjekter er det utviklet omfattende planmal i
MS Project over alle aktiviteter som kan inngå. Planmalen bygger også på V-modellens prinsipper. Da tas
også andre virkemidler i bruk for å sikre kvalitetsleveranser og trygg produksjonsoppstart.

ITsoft, Mobil: 456 11 025 - / E-post: firmapost@itsoft.no© Copyright 2024 ITsoft.